Mijn favorieten

Swifterbant

Swifterbantcultuur 
Groot was de verrassing toen bij het graven van sloten, in het gebied tussen Swifterbant en Lelystad, vuurstenen werktuigen en oude potscherven werden gevonden, op een diepte van ruim 5 meter beneden N.A.P. Er zijn nadien bewoningssporen uit de middensteentijd (8000 - 4000 v. Chr.) gevonden, waarin mensen van jagen en verzamelen leefden en de nieuwe steentijd (4000 - 1500 v. Chr.) waarin mensen een begin maakten met landbouw en veeteelt. De vondsten zijn van zo'n historische betekenis dat vergelijkbare archeologische vondsten worden aangeduid als de Swifterbantcultuur. Aan deze Swifterbantcultuur herinnert het kunstwerk 'Klingkrabber' van Ger Zijlstra, voor de bibliotheek in Swifterbant.
 
Het dorp Swifterbant
Swifterbant is een kleinschalig, levendig en groen dorp met ruim 6.000 inwoners. Het groen in de omgeving vindt u terug aan de westrand van het dorp maar ook richting Ketelbrug waar het vogelgebied de "Pleisterplas" is gelegen. Hoewel kleinschalig, heeft Swifterbant toch veel voorzieningen en een actief 
verenigingsleven. Het dorp kent meerdere basisscholen, een bibliotheek, een gezondheidscentrum en een dorpshuis, alsmede meerdere sportvoorzieningen. Van de genoemde voorzieningen wordt door talloze verenigingen gebruik gemaakt: variërend van verenigingen op het gebied van zang, dans en toneel tot diverse sportclubs. 
Van groot belang voor een dorp zijn natuurlijk ook de winkelvoorzieningen. Dat zit in Swifterbant wel goed: in 2006 is een grondige vernieuwing van het (winkel)centrum afgerond en beschikt Swifterbant over een centrum dat weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. Swifterbant is goed bereikbaar via weg en water. Binnen 5 minuten takt u aan op de autosnelweg A6 richting Amsterdam en noord Nederland. Voor watersporters is Swifterbant ook goed bereikbaar. Swifterbant is via Ketelhaven verbonden met het Ketelmeer waar vandaan verder gevaren kan worden naar de randmeren, de IJssel of het IJsselmeer. De kern beschikt over een eigen jachthaven (op loopafstand van het 
centrum).
 
Koopavond: vrijdagavond tot 20.30 uur. 
Markt Swifterbant: De Zuidsingel, elke dinsdagmiddag 13.30 tot 17.00 uur.